Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan: het is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Hij wijst daarin de bestemming ofwel functie van de grond aan. Ook bepaalt de gemeenteraad regels voor het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is. Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.
Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.

Klik hier om rechtstreeks naar de kaart te gaan.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: geo@venray.nl of (0478) 523 333.