Links

Kadaster
Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: Wat is van wie?  Waar lopen de grenzen?

Legesverordening Venray (inclusief tarieventabel)

Venray in Cijfers
Deze website biedt u als (toekomstig) inwoner, ondernemer, scholier, ondernemer, ambtenaar et cetera cijfers over ruim duizend onderwerpen binnen de gemeente. 

Provinciale kaarten
De provincie Limburg beschikt ook over een Geo Dataportaal met daarin kaartmateriaal van de provincie dat via het web ontsloten wordt.

Omgevingswet-Omgevingsloket Regels op de Kaart

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. U hoeft nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket als u een project wil starten.

Alterra (Wageningen Environmental Research)
Alterra is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research Centre en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan.

Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK)

PDOK is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse (Rijks-)overheden. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

 

 

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: geo@venray.nl of (0478) 523 333.