Wat mag er op uw perceel?

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft u inzicht over wat u met een huis of een stuk grond mag doen of waar u rekening mee moet houden.

Waarvoor is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)?
De Wkpb geeft u inzicht in de beperkingen die op een bepaald perceel (gebouw of stuk grond) rusten. Zo weet u snel wat u met een huis of een stuk grond mag doen of waar u rekening mee moet houden.

De gemeentelijke beperkingenbesluiten zijn opgenomen in een register dat toegankelijk is via het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente. U kunt dat register inzien en/of een gewaarmerkt afschrift aanvragen van een beperkingenbesluit, uittreksel uit de beperkingenregistratie of een verklaring van geen gemeentelijke beperkingen. De registratie is de toegang tot de van belang zijnde gegevens uit en over de besluiten.

De registratie van beperkingen van andere overheden dan de gemeente Venray en van privaatrechtelijke beperkingen kunt u inzien bij het Kadaster. De gemeentelijke beperkingenbesluiten zelf (het gemeentelijke beperkingenregister) zijn echter niet te raadplegen.

Om in de Wkpb-registratie en het Wkpb-register te worden opgenomen moet een besluit voldoen aan een aantal voorwaarden.

Let op: publiekrechtelijk is niet privaatrechtelijk! Verwar publiekrechtelijke beperkingen niet met privaatrechtelijke beperkingen. Denk bij privaatrechtelijke beperkingen aan bijvoorbeeld:

  • Is de verkoper wel degene die mag verkopen?
  • Zit er een huurder of andere gebruiker in het huis?
  • Zijn er erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad of vruchtgebruik?

Privaatrechtelijke beperkingen zijn en blijven geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: geo@venray.nl of (0478) 523 333.